Structures by: Goldschmidt V. M.

Total: 9

Titanium carbide nitride (1/.2/.8)

C0.2N0.8Ti

Goldschmidt, V M

Nachrichten der Akademie der Wissenschaften, Goettingen, Mathematisch- Physikalisch-Chemische Abteilung (1927) 1927, 390-393

a=4.243Å   b=4.243Å   c=4.243Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Manganese Oxide

MnO

Goldschmidt, V. M.Barth, T.Holmsen, D.Lunde, G.Zachariasen, W.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1, 5-21

a=4.44Å   b=4.44Å   c=4.44Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

In2O3

In2O3

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1925) 7, 1-59

a=10.14Å   b=10.14Å   c=10.14Å

α=90°   β=90°   γ=90°

IrO2

IrO2

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1926, 1-117

a=4.499Å   b=4.499Å   c=3.146Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Os O2

O2Os

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1926, 1-117

a=4.519Å   b=4.519Å   c=3.196Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ru O2

O2Ru

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1926, 1-117

a=4.52Å   b=4.52Å   c=3.116Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Te O2

O2Te

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1926, 1-117

a=4.799Å   b=4.799Å   c=3.778Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tl2 O3

O3Tl2

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1925) 7, 1-1

a=10.59Å   b=10.59Å   c=10.59Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sc2 O3

O3Sc2

Goldschmidt, V.M.

Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1925) 7, 1-1

a=9.72Å   b=9.72Å   c=9.72Å

α=90°   β=90°   γ=90°