Crystal Structure of Te O2

Id1538151
Chemical nameTe O2
a (Å)4.799
b (Å)4.799
c (Å)3.778
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)87.009
Space groupP 42/m n m
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1926, 1-117