Crystal Structure of In2O3

Id1538147
a (Å)10.14
b (Å)10.14
c (Å)10.14
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1042.591
Space groupI a -3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1925) 7, 1-59