Crystal Structure of Tl2 O3

Id1538146
Chemical nameTl2 O3
a (Å)10.59
b (Å)10.59
c (Å)10.59
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1187.648
Space groupI a -3
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1925) 7, 1-1