Structures by: Zhao L.

Total: 666

C32H38AuMnN2O5,C4H8O

C32H38AuMnN2O5,C4H8O

Ponduru, Tharun TejaWang, GuocangManoj, SaiPan, SudipZhao, LiliFrenking, GernotDias, H. V. Rasika

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 25 8566-8581

a=8.6463(5)Å   b=19.4473(12)Å   c=21.4257(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H33AuMnO5P

C32H33AuMnO5P

Ponduru, Tharun TejaWang, GuocangManoj, SaiPan, SudipZhao, LiliFrenking, GernotDias, H. V. Rasika

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 25 8566-8581

a=10.8061(8)Å   b=11.9033(9)Å   c=13.6638(10)Å

α=82.628(2)°   β=78.028(2)°   γ=64.197(2)°

C32H38AgMnN2O5,C4H8O

C32H38AgMnN2O5,C4H8O

Ponduru, Tharun TejaWang, GuocangManoj, SaiPan, SudipZhao, LiliFrenking, GernotDias, H. V. Rasika

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 25 8566-8581

a=8.6971(6)Å   b=19.4845(13)Å   c=21.3902(14)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H38CuFeN3O4,CH2Cl2

C32H38CuFeN3O4,CH2Cl2

Ponduru, Tharun TejaWang, GuocangManoj, SaiPan, SudipZhao, LiliFrenking, GernotDias, H. V. Rasika

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 25 8566-8581

a=11.1739(7)Å   b=18.4203(11)Å   c=18.3635(11)Å

α=90°   β=106.685(2)°   γ=90°

C35H31N7

C35H31N7

Liu, YangLong, ChaoZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2016) 18, 19 5078-5081

a=17.2960(12)Å   b=10.5965(7)Å   c=15.8781(12)Å

α=90°   β=101.794(8)°   γ=90°

C35H31N7

C35H31N7

Liu, YangLong, ChaoZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2016) 18, 19 5078-5081

a=19.240(4)Å   b=21.296(4)Å   c=14.917(3)Å

α=90°   β=111.847(2)°   γ=90°

C5.5H2.5Cu0.5N0.25O3

C5.5H2.5Cu0.5N0.25O3

Liu, XiupingFan, WeidongZhang, MinghuiLi, GuixiaLiu, HaijunSun, DaofengZhao, LianmingZhu, HouyuGuo, Wenyue

Materials Chemistry Frontiers (2018) 2, 6 1146

a=18.5961(2)Å   b=18.5961(2)Å   c=38.2100(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C16H12ClNO2S

C16H12ClNO2S

Zhao, LangLiao, Wei-Wei

Organic Chemistry Frontiers (2018) 5, 5 801

a=24.908(3)Å   b=13.4385(17)Å   c=8.7528(13)Å

α=90.00°   β=93.042(6)°   γ=90.00°

C27H23F6N7S2

C27H23F6N7S2

Wang, FeiZhao, LiangYou, JingsongWang, Mei-Xiang

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 7 880

a=9.817(2)Å   b=11.968(2)Å   c=13.149(3)Å

α=102.73(3)°   β=99.17(3)°   γ=104.43(3)°

C27H23F6N7S2

C27H23F6N7S2

Wang, FeiZhao, LiangYou, JingsongWang, Mei-Xiang

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 7 880

a=14.717(3)Å   b=15.564(3)Å   c=12.282(3)Å

α=90°   β=103.48(3)°   γ=90°

C26H24F3N7S,CH2Cl2

C26H24F3N7S,CH2Cl2

Wang, FeiZhao, LiangYou, JingsongWang, Mei-Xiang

Organic Chemistry Frontiers (2016) 3, 7 880

a=16.558(3)Å   b=17.307(4)Å   c=19.571(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C32H30N3O2,CF3O3S

C32H30N3O2,CF3O3S

Lei, Chuan-HuZhao, LiangWang, De-XianZhu, JiepingWang, Mei-Xiang

Org. Chem. Front. (2014) 1, 8 909

a=8.012(2)Å   b=13.115(4)Å   c=15.516(5)Å

α=102.467(3)°   β=104.463(4)°   γ=98.556(3)°

C84H60N12Pd2S4,4(CF3O3S)

C84H60N12Pd2S4,4(CF3O3S)

Wang, ChenTian, LiZhu, WeiWang, ShiqiangGao, NingZhou, KangYin, XianpengZhang, WanlinZhao, LiangLi, Guangtao

Chemical science (2018) 9, 4 889-895

a=12.284(4)Å   b=15.243(5)Å   c=17.550(7)Å

α=100.641(4)°   β=102.198(5)°   γ=98.202(6)°

C69H55Au3BCl3F4NP3

C69H55Au3BCl3F4NP3

Jun YuanTingting SunXin HeKe AnJun ZhuLiang Zhao

Nature Communications (2016) 7, 11489

a=17.519(4)Å   b=19.670(4)Å   c=20.326(4)Å

α=76.07(3)°   β=81.79(3)°   γ=72.44(3)°

C63H56Au3BCl3F4NP3Si

C63H56Au3BCl3F4NP3Si

Jun YuanTingting SunXin HeKe AnJun ZhuLiang Zhao

Nature Communications (2016) 7, 11489

a=10.506(2)Å   b=16.748(3)Å   c=19.375(4)Å

α=67.55(3)°   β=89.98(3)°   γ=89.81(3)°

C81H65Au4BCl3F4NP4

C81H65Au4BCl3F4NP4

Jun YuanTingting SunXin HeKe AnJun ZhuLiang Zhao

Nature Communications (2016) 7, 11489

a=17.579(4)Å   b=17.158(3)Å   c=25.460(5)Å

α=90.00°   β=101.80(3)°   γ=90.00°

C56H48Ag5N17,2(CF3O3S)

C56H48Ag5N17,2(CF3O3S)

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=12.842(6)Å   b=21.083(5)Å   c=25.145(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C59H55Ag5F6N17O6S2

C59H55Ag5F6N17O6S2

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=14.3867(3)Å   b=15.4794(3)Å   c=18.9913(6)Å

α=101.197(2)°   β=93.200(2)°   γ=94.368(2)°

C64H58Ag4F9N17O10S2

C64H58Ag4F9N17O10S2

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=32.1129(19)Å   b=12.1233(3)Å   c=24.0913(16)Å

α=90.00°   β=130.309(10)°   γ=90.00°

C58H54Ag5F3N17O3S,0.5(CCl3),CHCl3,3(CF3O3S),0.75(O),0.5(CO)

C58H54Ag5F3N17O3S,0.5(CCl3),CHCl3,3(CF3O3S),0.75(O),0.5(CO)

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=13.189(3)Å   b=13.561(3)Å   c=28.427(6)Å

α=103.51(3)°   β=90.23(3)°   γ=118.57(3)°

C73.5H68Ag5F9N18O12.5S3

C73.5H68Ag5F9N18O12.5S3

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=14.8347(3)Å   b=15.7643(3)Å   c=18.6915(4)Å

α=96.459(2)°   β=93.928(2)°   γ=95.369(2)°

C56H53Ag5N17,2(CF3O3S)

C56H53Ag5N17,2(CF3O3S)

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=12.278(3)Å   b=25.145(5)Å   c=12.408(3)Å

α=90.00(3)°   β=117.31(3)°   γ=90.00(3)°

C64H57Ag5N17,3(CF3O3S)

C64H57Ag5N17,3(CF3O3S)

He, XinXue, YangLi, Cui-CuiWang, YuechaoJiang, HongZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 6 1481-1487

a=14.3943(4)Å   b=31.0527(14)Å   c=22.6971(8)Å

α=90°   β=125.685(2)°   γ=90°

?

Cl16Cu16O8

Li ZhaoMaria Teresa Fernandez-DiazLiu Hao TjengAlexander C. Komarek

Science Advances (2016) 2, 1600353

a=7.4477Å   b=9.5989Å   c=9.6888Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C132H112Au6B2F8N2OP6

C132H112Au6B2F8N2OP6

Guo, PingYang, BiaoZhang, LiZhao, Liang

Chemical science (2018) 9, 25 5614-5622

a=13.76440(10)Å   b=24.8987(2)Å   c=35.6022(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C50H34CoFe2N14O2

C50H34CoFe2N14O2

Jiang, WenjingJiao, ChengqiMeng, YinshanZhao, LiangLiu, QiangLiu, Tao

Chemical science (2018) 9, 3 617-622

a=27.352(12)Å   b=15.144(7)Å   c=13.336(6)Å

α=90°   β=116.222(7)°   γ=90°

C45H42Ag4F9IN14O10S3

C45H42Ag4F9IN14O10S3

Zhang, Qiong-YouHe, XinZhao, Liang

Chem. Sci. (2017)

a=26.256(5)Å   b=21.160(4)Å   c=10.086(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C46H46Ag4ClF9N14O10S3

C46H46Ag4ClF9N14O10S3

Zhang, Qiong-YouHe, XinZhao, Liang

Chem. Sci. (2017)

a=24.864(5)Å   b=10.112(2)Å   c=24.940(5)Å

α=90.00°   β=114.19(3)°   γ=90.00°

C46H52Ag5BrF12N14O17S4

C46H52Ag5BrF12N14O17S4

Zhang, Qiong-YouHe, XinZhao, Liang

Chem. Sci. (2017)

a=10.277(2)Å   b=17.015(3)Å   c=19.143(4)Å

α=91.21(3)°   β=102.96(3)°   γ=90.15(3)°

C54H48O18,C4H8O2

C54H48O18,C4H8O2

Ren, Wen-ShengZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2016) 18, 13 3126-3129

a=7.7437(16)Å   b=24.157(5)Å   c=14.585(3)Å

α=90°   β=91.656(4)°   γ=90°

C26H33N3O5,CH4O

C26H33N3O5,CH4O

Zhang, DewuZhao, LiliWang, LiningFang, XiaomeiZhao, JianyuanWang, XinweiLi, LiLiu, HongyuWei, YuzhenYou, XuefuCen, ShanYu, Liyan

Journal of natural products (2017) 80, 2 371-376

a=10.831(2)Å   b=14.3307(19)Å   c=16.615(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H19ClN2O

C18H19ClN2O

Zeng, JunZhang, Dong-BoZhou, Pan-PanZhang, Qi-LiZhao, LeiChen, Jian-JunGao, Kun

Organic letters (2017) 19, 15 3998-4001

a=7.9367(5)Å   b=11.4018(5)Å   c=16.9261(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C40H44Cu4N8O46SiW12

C40H44Cu4N8O46SiW12

Shu-Yun ShiZhan-Lin XuHong-Hui TengLing-Zi ZhaoXiao-Bing CuiJi-Qing Xu

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 123-127

a=15.795(3)Å   b=23.522(4)Å   c=21.226(4)Å

α=90.00°   β=100.155(13)°   γ=90.00°

C30H26Cu2Mo12N6O40Si

C30H26Cu2Mo12N6O40Si

Shu-Yun ShiZhan-Lin XuHong-Hui TengLing-Zi ZhaoXiao-Bing CuiJi-Qing Xu

Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 123-127

a=10.8645(9)Å   b=11.8169(12)Å   c=13.3176(10)Å

α=105.386(6)°   β=102.406(5)°   γ=115.660(4)°

C40H36Ag5F9N12O10S4

C40H36Ag5F9N12O10S4

He, XinWang, YuechaoGao, Cai-YanJiang, HongZhao, Liang

Chem. Sci. (2015) 6, 1 654

a=10.570(2)Å   b=21.277(4)Å   c=23.103(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C75H72Ag5F9N24O9S4

C75H72Ag5F9N24O9S4

He, XinWang, YuechaoGao, Cai-YanJiang, HongZhao, Liang

Chem. Sci. (2015) 6, 1 654

a=23.725(5)Å   b=19.387(4)Å   c=18.732(4)Å

α=90.00°   β=90.71(3)°   γ=90.00°

C39H36Ag3F9N12O9.5S3

C39H36Ag3F9N12O9.5S3

He, XinWang, YuechaoGao, Cai-YanJiang, HongZhao, Liang

Chem. Sci. (2015) 6, 1 654

a=13.528(3)Å   b=20.050(4)Å   c=18.260(4)Å

α=90.00°   β=107.10(3)°   γ=90.00°

Ag6SPy[6](CF3SO3)4(CH3OH)0.5(H2O)x

Ag6SPy[6](CF3SO3)4(CH3OH)0.5(H2O)x

He, XinWang, YuechaoGao, Cai-YanJiang, HongZhao, Liang

Chem. Sci. (2015) 6, 1 654

a=12.772(3)Å   b=35.464(7)Å   c=25.664(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H6F4O6

C8H6F4O6

Gong, YongyangZhao, LifangPeng, QianFan, DiYuan, Wang ZhangZhang, YongmingTang, Ben Zhong

Chem. Sci. (2015) 6, 8 4438

a=8.5417(5)Å   b=8.0442(5)Å   c=7.4465(4)Å

α=90.00°   β=99.017(5)°   γ=90.00°

C10H6F4O4

C10H6F4O4

Gong, YongyangZhao, LifangPeng, QianFan, DiYuan, Wang ZhangZhang, YongmingTang, Ben Zhong

Chem. Sci. (2015) 6, 8 4438

a=6.332(6)Å   b=4.701(5)Å   c=17.423(16)Å

α=90.00°   β=95.605(15)°   γ=90.00°

C19.5H19BrNO3.5

C19.5H19BrNO3.5

He, LingZhao, LiangWang, De-XianWang, Mei-Xiang

Organic letters (2014) 16, 22 5972-5975

a=14.001(3)Å   b=10.574(2)Å   c=13.214(3)Å

α=90.00°   β=110.89(3)°   γ=90.00°

C18H16BrNO3

C18H16BrNO3

He, LingZhao, LiangWang, De-XianWang, Mei-Xiang

Organic letters (2014) 16, 22 5972-5975

a=5.9343(12)Å   b=11.372(2)Å   c=23.049(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H12O

C10H12O

Zhao, LiangWang, JinlianZheng, HongyanLi, YunYang, KeCheng, BinJin, XiaojieYao, XiaojunZhai, Hongbin

Organic letters (2014) 16, 24 6378-6381

a=6.4700(12)Å   b=7.714(3)Å   c=9.5819(17)Å

α=94.92(2)°   β=98.689(15)°   γ=110.41(2)°

C12H10O

C12H10O

Zhao, LiangWang, JinlianZheng, HongyanLi, YunYang, KeCheng, BinJin, XiaojieYao, XiaojunZhai, Hongbin

Organic letters (2014) 16, 24 6378-6381

a=8.3452(4)Å   b=9.2128(3)Å   c=11.7930(5)Å

α=90.00°   β=93.354(4)°   γ=90.00°

C22H12F8N8O4

C22H12F8N8O4

Yang, ChiChen, YinWang, De-XianZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417

a=8.6780(17)Å   b=16.031(3)Å   c=17.808(4)Å

α=75.13(3)°   β=80.07(3)°   γ=77.81(3)°

C20H6F8N6O6

C20H6F8N6O6

Yang, ChiChen, YinWang, De-XianZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417

a=7.1595(14)Å   b=8.7231(17)Å   c=9.2770(19)Å

α=90.88(3)°   β=100.91(3)°   γ=114.13(3)°

C20H6F8N6O6,2(CH2Cl2)

C20H6F8N6O6,2(CH2Cl2)

Yang, ChiChen, YinWang, De-XianZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417

a=23.108(2)Å   b=10.2900(7)Å   c=15.5912(14)Å

α=90.00°   β=131.567(3)°   γ=90.00°

C20H6F8N6O6

C20H6F8N6O6

Yang, ChiChen, YinWang, De-XianZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2013) 15, 17 4414-4417

a=8.3306(17)Å   b=13.589(3)Å   c=19.417(4)Å

α=92.70(3)°   β=94.67(3)°   γ=97.19(3)°

4

C22H39NaO9S

Zhang, TaoWu, YaGao, LihongSong, ZhongtaiZhao, LiZhang, YunxiaoTao, Jingchao

Soft Matter (2013) 9, 3 638

a=12.847(3)Å   b=7.4420(15)Å   c=13.875(3)Å

α=90.00°   β=106.04(3)°   γ=90.00°

C44H66Na2O14S2

C44H66Na2O14S2

Zhang, TaoWu, YaGao, LihongSong, ZhongtaiZhao, LiZhang, YunxiaoTao, Jingchao

Soft Matter (2013) 9, 3 638

a=7.35356(14)Å   b=22.3698(4)Å   c=28.0780(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C32H22O2

C32H22O2

Niu, CaixiaLiu, QiulingShang, ZhehaiZhao, LiuOuyang, Jin

Nanoscale (2015) 7, 18 8457-8465

a=4.03807(14)Å   b=9.6563(2)Å   c=14.1332(3)Å

α=78.700(2)°   β=86.786(2)°   γ=84.501(2)°

C25H25N7O,H2O

C25H25N7O,H2O

Zhang, HuZhao, LiangWang, De-XianWang, Mei-Xiang

Organic letters (2013) 15, 15 3836-3839

a=24.129(9)Å   b=11.202(4)Å   c=19.595(7)Å

α=90.00°   β=119.366(5)°   γ=90.00°

C25H24N8O2

C25H24N8O2

Zhang, HuZhao, LiangWang, De-XianWang, Mei-Xiang

Organic letters (2013) 15, 15 3836-3839

a=10.295(2)Å   b=13.858(3)Å   c=35.376(7)Å

α=90.00°   β=92.18(3)°   γ=90.00°

C31H28ClN7O

C31H28ClN7O

Wang, Zu-LiZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2011) 13, 24 6560-6563

a=15.473(2)Å   b=18.679(3)Å   c=18.972(3)Å

α=90.00°   β=95.737(3)°   γ=90.00°

C30H33N7Si

C30H33N7Si

Wang, Zu-LiZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2012) 14, 6 1472-1475

a=10.2829(17)Å   b=10.390(2)Å   c=14.484(2)Å

α=79.649(10)°   β=71.640(10)°   γ=76.483(9)°

C31H27N7S

C31H27N7S

Wang, Zu-LiZhao, LiangWang, Mei-Xiang

Organic letters (2012) 14, 6 1472-1475

a=10.558(3)Å   b=10.651(3)Å   c=14.434(4)Å

α=74.058(11)°   β=80.601(13)°   γ=75.891(11)°

C18H23BBrNO5

C18H23BBrNO5

Zhao, LeiMa, YudaoDuan, WenzengHe, FuyanChen, JianqiangSong, Chun

Organic letters (2012) 14, 22 5780-5783

a=12.256(5)Å   b=24.002(10)Å   c=13.896(6)Å

α=90.00°   β=92.602(8)°   γ=90.00°

C13H14BrNO6

C13H14BrNO6

Liu, Zhong-QuanZhao, LixingShang, XiaojieCui, Zili

Organic letters (2012) 14, 12 3218-3221

a=4.361(5)Å   b=20.93(2)Å   c=16.962(19)Å

α=90.00°   β=95.511(13)°   γ=90.00°

C172H130Co3N28O6W2

C172H130Co3N28O6W2

Zhao, LiangDuan, RanZhuang, Peng-FeiZheng, HuiJiao, Cheng-QiWang, Jun-LiHe, ChengLiu, Tao

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 28 12613-12617

a=15.2452(3)Å   b=16.9866(4)Å   c=17.9387(4)Å

α=111.2220(10)°   β=99.7680(10)°   γ=104.3450(10)°

C18H15N3

C18H15N3

Fu, HualongCui, MengchaoZhao, LiuTu, PeiyuZhou, KaixiangDai, JiapeiLiu, Boli

Journal of medicinal chemistry (2015) 58, 17 6972-6983

a=15.885(4)Å   b=7.4464(16)Å   c=25.627(6)Å

α=90.00°   β=104.762(4)°   γ=90.00°

C20H17N3

C20H17N3

Fu, HualongCui, MengchaoZhao, LiuTu, PeiyuZhou, KaixiangDai, JiapeiLiu, Boli

Journal of medicinal chemistry (2015) 58, 17 6972-6983

a=17.171(5)Å   b=7.611(2)Å   c=25.394(8)Å

α=90.00°   β=95.737(4)°   γ=90.00°

C76H70Cu2Dy2N4O26

C76H70Cu2Dy2N4O26

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.592(6)Å   b=16.697(4)Å   c=23.137(8)Å

α=90°   β=119.867(4)°   γ=90°

C78H74Co2Dy2N4O24

C78H74Co2Dy2N4O24

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=24.102(5)Å   b=16.905(3)Å   c=22.710(6)Å

α=90°   β=120.960(11)°   γ=90°

C78H76Dy2N4Ni2O25

C78H76Dy2N4Ni2O25

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=24.030(5)Å   b=16.831(3)Å   c=22.733(5)Å

α=90°   β=121.087(3)°   γ=90°

C76H70Dy2N4O24Zn2

C76H70Dy2N4O24Zn2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.874(3)Å   b=16.890(3)Å   c=22.915(4)Å

α=90°   β=120.515(12)°   γ=90°

C78H74Co2Gd2N4O25

C78H74Co2Gd2N4O25

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=24.175(4)Å   b=16.937(3)Å   c=22.730(5)Å

α=90°   β=121.179(3)°   γ=90°

C74H66Cu2Gd2N4O24

C74H66Cu2Gd2N4O24

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.668(18)Å   b=16.575(13)Å   c=23.13(2)Å

α=90°   β=119.671(14)°   γ=90°

C76H70Gd2N4O24Zn2

C76H70Gd2N4O24Zn2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.749(3)Å   b=16.590(2)Å   c=22.922(3)Å

α=90°   β=120.225(12)°   γ=90°

C78H74Co2N4O24Tb2

C78H74Co2N4O24Tb2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=24.168(3)Å   b=16.9669(16)Å   c=22.816(3)Å

α=90°   β=121.013(2)°   γ=90°

C78H72N4Ni2O25Tb2

C78H72N4Ni2O25Tb2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=24.177(7)Å   b=16.899(5)Å   c=22.727(10)Å

α=90°   β=121.326(18)°   γ=90°

C76H70N4O24Tb2Zn2

C76H70N4O24Tb2Zn2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.847(4)Å   b=16.792(4)Å   c=23.040(5)Å

α=90°   β=120.204(15)°   γ=90°

C78H74N4Ni2O24Y2

C78H74N4Ni2O24Y2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=24.185(3)Å   b=17.062(2)Å   c=22.656(4)Å

α=90°   β=121.363(2)°   γ=90°

C74H66Cu2N4O24Y2

C74H66Cu2N4O24Y2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.530(12)Å   b=16.641(8)Å   c=23.044(16)Å

α=90°   β=119.75(3)°   γ=90°

C74H62Cu2N4O22Tb2

C74H62Cu2N4O22Tb2

Wu, JianfengZhao, LangZhang, PengZhang, LiGuo, MeiTang, Jinkui

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 26 11935-11942

a=23.8031(14)Å   b=16.5092(10)Å   c=23.023(2)Å

α=90°   β=119.9340(10)°   γ=90°

4d

C37H39NO5S

Wang, JunweiPan, XiangRong, QuanjinZhao, LeiZhao, LinDai, WeichenZhao, KunHu, Lihong

RSC Advances (2020) 10, 55 33455-33460

a=17.140(3)Å   b=18.380(3)Å   c=12.352(2)Å

α=90°   β=103.530(3)°   γ=90°

C28H38N2O17Y2

C28H38N2O17Y2

Liu, HongyanLiu, YangMeng, YuShi, XiaoleiSun, JunshanZhao, LiminChen, DimingHao, HongguoLi, DachengDou, JianminHan, Jun

RSC Advances (2020) 10, 53 32232-32240

a=9.3026(8)Å   b=17.5625(14)Å   c=11.3369(9)Å

α=90°   β=94.3500(10)°   γ=90°

C36H28Cl2F12N6P2Ru

C36H28Cl2F12N6P2Ru

Dong, WenjinTang, JieZhao, LijunChen, FushanDeng, LiXian, Mo

Green Chemistry (2020) 22, 7 2279-2287

a=12.8944(11)Å   b=12.8937(11)Å   c=12.9630(12)Å

α=82.985(2)°   β=66.9870(10)°   γ=88.659(2)°

C37H31F6N5O2PRu

C37H31F6N5O2PRu

Dong, WenjinTang, JieZhao, LijunChen, FushanDeng, LiXian, Mo

Green Chemistry (2020) 22, 7 2279-2287

a=11.1590(11)Å   b=12.3059(12)Å   c=14.8631(13)Å

α=67.8750(10)°   β=68.0450(10)°   γ=86.116(3)°

C43H34Cl3F6N5PRu

C43H34Cl3F6N5PRu

Dong, WenjinTang, JieZhao, LijunChen, FushanDeng, LiXian, Mo

Green Chemistry (2020) 22, 7 2279-2287

a=13.5920(11)Å   b=13.6081(11)Å   c=14.0589(12)Å

α=64.306(2)°   β=73.922(4)°   γ=64.168(3)°

C17H13F3N2O2

C17H13F3N2O2

Gao, YanhuiZhao, LuluXiang, TianyiLi, PinhuaWang, Lei

RSC Advances (2020) 10, 18 10559-10568

a=7.3548(11)Å   b=22.501(3)Å   c=18.552(3)Å

α=90°   β=93.135(3)°   γ=90°

3g

C36H38ClNO4S

Zhao, KunWang, Junweipan, xiangZhao, Leizhao, linLiu, Jianzhi, yingwang, aiHu, Lihong

Organic & Biomolecular Chemistry (2019)

a=13.1159(7)Å   b=10.7662(6)Å   c=23.7760(12)Å

α=90°   β=102.7003(9)°   γ=90°

C31H26N2O4

C31H26N2O4

Wang, QingHuang, KunCai, SongtaoLiu, ChangJiao, XiaojieHe, SongZhao, LianchengZeng, Xianshun

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 39 7163-7169

a=16.190(2)Å   b=19.621(3)Å   c=8.6624(15)Å

α=90°   β=95.873(13)°   γ=90°

C42H29NO7

C42H29NO7

Wang, QingJiao, XiaojieLiu, ChangHuang, KunHe, SongZhao, LianchengZeng, Xianshun

Organic & biomolecular chemistry (2018) 16, 41 7609-7618

a=12.6280(4)Å   b=12.0003(3)Å   c=26.2562(8)Å

α=90°   β=96.197(3)°   γ=90°

C27H24F6N2O2

C27H24F6N2O2

Cheng, Hong-BoHuang, Yao-DongZhao, LinaLi, XuWu, Hai-Chen

Organic & biomolecular chemistry (2015) 13, 11 3470-3475

a=12.040(4)Å   b=11.834(3)Å   c=17.361(5)Å

α=90.00°   β=105.585(5)°   γ=90.00°

5e

C20H25NO2

Wu, ShaotongYin, QianqianZhao, LiangFan, NingningTang, XiaowanZhao, JianxiongSheng, TaoGuo, YingTian, ChaoZhang, ZhiliXu, WeisiLiu, ZhenmingJiang, ShiboMa, LiyingLiu, JunyiWang, Xiaowei

Organic & biomolecular chemistry (2016) 14, 4 1413-1420

a=11.71049(13)Å   b=11.80555(11)Å   c=52.7036(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C70H117N12O14P

C70H117N12O14P

Wei, MeiyingWu, BiaoZhao, LeiZhang, HuiLi, ShaoguangZhao, YanxiaYang, Xiao-Juan

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 44 8758-8761

a=16.201(8)Å   b=14.693(7)Å   c=31.511(15)Å

α=90.00°   β=100.528(7)°   γ=90.00°

C67H109N12O12.5S1.5

C67H109N12O12.5S1.5

Wei, MeiyingWu, BiaoZhao, LeiZhang, HuiLi, ShaoguangZhao, YanxiaYang, Xiao-Juan

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 44 8758-8761

a=12.821(3)Å   b=16.131(4)Å   c=19.300(4)Å

α=77.453(2)°   β=77.365(3)°   γ=87.544(3)°

C54H48O20Zr6,2(Cl),C4H9NO,HO

C54H48O20Zr6,2(Cl),C4H9NO,HO

Chen, SiyuanCheng, ShuangjingZhao, LiangSun, ChunyiQin, ChaoSu, Zhongmin

New Journal of Chemistry (2020) 44, 48 21255-21260

a=14.7990(8)Å   b=16.2691(10)Å   c=17.0541(9)Å

α=72.965(2)°   β=80.879(3)°   γ=80.069(3)°

C72H60N6O20Zr6,2(Cl),2(C3H7NO)

C72H60N6O20Zr6,2(Cl),2(C3H7NO)

Chen, SiyuanCheng, ShuangjingZhao, LiangSun, ChunyiQin, ChaoSu, Zhongmin

New Journal of Chemistry (2020) 44, 48 21255-21260

a=39.583(5)Å   b=11.3619(16)Å   c=19.236(3)Å

α=90°   β=91.681(8)°   γ=90°

C78H66O20Zr6,2(Cl),2.5(C3H7NO)

C78H66O20Zr6,2(Cl),2.5(C3H7NO)

Chen, SiyuanCheng, ShuangjingZhao, LiangSun, ChunyiQin, ChaoSu, Zhongmin

New Journal of Chemistry (2020) 44, 48 21255-21260

a=10.7932(8)Å   b=23.6272(15)Å   c=25.0116(18)Å

α=67.089(3)°   β=78.072(3)°   γ=77.205(3)°

C39H36Br3CeN2OP2,2(CH2Cl2)

C39H36Br3CeN2OP2,2(CH2Cl2)

Su, WeiPan, SudipSun, XiongZhao, LiliFrenking, GernotZhu, Congqing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 42 16108-16114

a=11.4475(6)Å   b=12.6572(7)Å   c=16.0775(9)Å

α=77.950(2)°   β=87.542(2)°   γ=73.331(2)°

C70H56BrCeN4P4,2(C24H20B)

C70H56BrCeN4P4,2(C24H20B)

Su, WeiPan, SudipSun, XiongZhao, LiliFrenking, GernotZhu, Congqing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 42 16108-16114

a=17.131Å   b=30.502Å   c=19.646Å

α=90°   β=104.62°   γ=90°

C70H56BrCeN4P4,2(C24H20B)

C70H56BrCeN4P4,2(C24H20B)

Su, WeiPan, SudipSun, XiongZhao, LiliFrenking, GernotZhu, Congqing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 42 16108-16114

a=17.0971(11)Å   b=30.3657(18)Å   c=19.5806(13)Å

α=90°   β=104.649(3)°   γ=90°

C70H56BrCeN4P4,2(C24H20B)

C70H56BrCeN4P4,2(C24H20B)

Su, WeiPan, SudipSun, XiongZhao, LiliFrenking, GernotZhu, Congqing

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 42 16108-16114

a=17.1745(11)Å   b=29.9779(17)Å   c=19.4419(13)Å

α=90°   β=105.349(2)°   γ=90°

C42H69FeN2P2Si4

C42H69FeN2P2Si4

Kneusels, Nis-Julian HMünzer, Jörn EFlosdorf, KimonJiang, DandanNeumüller, BernhardZhao, LiliEichhöfer, AndreasFrenking, GernotKuzu, Istemi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2537-2546

a=11.215(1)Å   b=13.123(1)Å   c=16.998(1)Å

α=88.64(1)°   β=83.80(1)°   γ=71.76(1)°

C39H62FeN2P2Si4

C39H62FeN2P2Si4

Kneusels, Nis-Julian HMünzer, Jörn EFlosdorf, KimonJiang, DandanNeumüller, BernhardZhao, LiliEichhöfer, AndreasFrenking, GernotKuzu, Istemi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2537-2546

a=12.3110(8)Å   b=16.4794(7)Å   c=21.9452(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[Fe{N(SiMe~3~)~2~(C{PPh~3~}~2~)]^.^toluene

[Fe{N(SiMe~3~)~2~(C{PPh~3~}~2~)]^.^toluene

Kneusels, Nis-Julian HMünzer, Jörn EFlosdorf, KimonJiang, DandanNeumüller, BernhardZhao, LiliEichhöfer, AndreasFrenking, GernotKuzu, Istemi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 8 2537-2546

a=14.358(1)Å   b=15.795(1)Å   c=16.772(2)Å

α=101.67(1)°   β=109.39(1)°   γ=112.53(1)°

7(C16H36N),5(C2H8N),6(Mo2O5)8(C9H3O6),4(C4H9NO)

7(C16H36N),5(C2H8N),6(Mo2O5)8(C9H3O6),4(C4H9NO)

Wang, Xin-YingChen, Wei-ChaoShao, Kui-ZhanWang, XinlongZhao, LiangSu, Zhong-Min

Chemical Communications (2021)

a=24.4515(10)Å   b=24.4515(10)Å   c=37.034(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

22Cs,6(Mo2O5)8(C9H3O6),10Cl,16(H2O)

22Cs,6(Mo2O5)8(C9H3O6),10Cl,16(H2O)

Wang, Xin-YingChen, Wei-ChaoShao, Kui-ZhanWang, XinlongZhao, LiangSu, Zhong-Min

Chemical Communications (2021)

a=24.1759(6)Å   b=24.1759(6)Å   c=36.5135(18)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

[(TpAd,iPr)Ca(p-CH2C6H4CH3)(THF)]

'C120H174B2Ca2N12O2

Shi, XianghuiHou, CuipingZhao, LanxiaoDeng, PengCheng, Jianhua

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 38 5162-5165

a=15.552(3)Å   b=15.578(3)Å   c=45.215(10)Å

α=90°   β=90.580(4)°   γ=90°