Structures by: Blum P.

Total: 25

Sodium thorium boride (.77/.23/6)

B6Na0.77Th0.23

Blum, PBertaut, F

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1954) 7, 81-86

a=4.151Å   b=4.151Å   c=4.151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Uranium boride (1/4)

B4U

Blum, PBertaut, F

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1954) 7, 81-86

a=7.08Å   b=7.08Å   c=3.978Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Uranium boride (1/12)

B12U

Blum, PBertaut, F

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1954) 7, 81-86

a=7.468Å   b=7.468Å   c=7.468Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diiron(III) dialuminium tetracalcium oxide

Al2Ca4Fe2O10

Bertaut, E FBlum, PSagnieres, A

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1959) 12, 149-159

a=5.58Å   b=14.5Å   c=5.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium divanadium(III) oxide

CaO4V2

Bertaut, FBlum, PMagnano, G

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1955) 241, 757-759

a=10.66Å   b=9.2Å   c=3.01Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cobalt disilicide *

CoSi2

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1950) 231, 626-628

a=5.365Å   b=5.365Å   c=5.365Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium dititanium(III) oxide

CaO4Ti2

Bertaut, FBlum, P

Journal de Physique et du Radium (1956) 17, 517-518

a=9.727Å   b=9.976Å   c=3.136Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Iron(III) aluminium oxide bis(calcium oxide) *

AlCa2FeO5

Bertaut, FBlum, PSagnieres, A

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1959) 12, 149-159

a=5.58Å   b=14.5Å   c=5.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Iron(III) oxide bis(calcium oxide)

Ca2Fe2O5

Bertaut, FBlum, PSagnieres, A

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1957) 244, 2944-2946

a=5.64Å   b=14.68Å   c=5.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diiron(III) dicalcium oxide

Ca2Fe2O5

Bertaut, FBlum, PSagnieres, A

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1958) 246, 658-658

a=5.64Å   b=14.68Å   c=5.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dititanium(III) calcium oxide

CaO4Ti2

Bertaut, E FBlum, P

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1956) 9, 121-126

a=9.727Å   b=9.976Å   c=3.136Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Molybdenum boride

B2Mo

Bertaut, E. F.Blum, P.

Acta Crystallographica (1951) 4, 1 72-72

a=3.05Å   b=3.05Å   c=3.113Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Thorium boride (1/6)

B6Th

Blum, PBertaut, F

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1954) 7, 81-86

a=4.1132Å   b=4.1132Å   c=4.1132Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diiron(III) dicalcium oxide

Ca2Fe2O5

Bertaut, E FBlum, PSagnieres, A

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1959) 12, 149-159

a=5.64Å   b=14.68Å   c=5.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sodium iron(III) oxide - β

FeNaO2

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1954) 239, 429-431

a=5.672Å   b=7.136Å   c=5.377Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chromium bromide (5/3)

B3Cr5

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1953) 236, 1055-1056

a=5.46Å   b=5.46Å   c=10.64Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcium divanadium(III) oxide

CaO4V2

Bertaut, E FBlum, PMagnano, G

Bulletin de la Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie (72,1949-100,1977) (1956) 79, 536-561

a=10.66Å   b=9.2Å   c=3.01Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Barium boride (1/6)

B6Ba

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1952) 234, 2621-2623

a=4.268Å   b=4.268Å   c=4.268Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gadolinium boride (1/6)

B6Gd

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1952) 234, 2621-2623

a=4.112Å   b=4.112Å   c=4.112Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yttrium boride (1/6)

B6Y

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1952) 234, 2621-2623

a=4.113Å   b=4.113Å   c=4.113Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chromium bromide (2/1)

BCr2

Bertaut, FBlum, P

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1884 - 1965) (1953) 236, 1055-1056

a=5.185Å   b=5.185Å   c=4.316Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Diiron(III) dialuminium tetracalcium oxide

Al2Ca4Fe2O10

Bertaut, E FBlum, PSagnieres, A

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1959) 12, 149-159

a=5.58Å   b=14.5Å   c=5.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Iron(III) aluminium oxide bis(calcium oxide) *

AlCa2FeO5

Bertaut, FBlum, PSagnieres, A

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1959) 12, 149-159

a=5.58Å   b=14.5Å   c=5.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd B6

B6Nd

Blum, P.Bertaut, F.

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1954) 7, 81-86

a=4.1284Å   b=4.1284Å   c=4.1284Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb B6

B6Yb

Blum, P.Bertaut, F.

Acta Crystallographica (1,1948-23,1967) (1954) 7, 81-86

a=4.1444Å   b=4.1444Å   c=4.1444Å

α=90°   β=90°   γ=90°