Structures by: West C. D.

Total: 22

Sodium hydrogensulfide - HT

HNaS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=6.05Å   b=6.05Å   c=6.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hydrogensulfide

CsHS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=4.29Å   b=4.29Å   c=4.29Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hydrogensulfide - HT

HKS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=6.6Å   b=6.6Å   c=6.6Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hydrogensulfide

HRbS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=6.93Å   b=6.93Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium sulfide

K2S

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=7.35Å   b=7.35Å   c=7.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium nitrate - phase IV

H4N2O3

West, C. D.

Journal of the American Chemical Society (1932) 54, 6 2256-2260

a=4.928Å   b=5.438Å   c=5.732Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Magnesium chlorate(VII) hexahydrate

Cl2H12MgO14

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 91, 480-493

a=7.76Å   b=13.46Å   c=5.26Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hydrogensulfide

HKS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=4.374Å   b=4.374Å   c=4.374Å

α=68.85°   β=68.85°   γ=68.85°

Sodium hydrogensulfide

HNaS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=3.99Å   b=3.99Å   c=3.99Å

α=68.08°   β=68.08°   γ=68.08°

Rubidium hydrogensulfide

HRbS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=4.53Å   b=4.53Å   c=4.53Å

α=69.33°   β=69.33°   γ=69.33°

Ammonium hydrogensulfide

H5NS

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115

a=6.011Å   b=6.011Å   c=4.009Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lithium chlorate(VII) trihydrate

ClH6LiO7

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 198-204

a=7.71Å   b=7.71Å   c=5.42Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lithium iodide trihydrate

H6ILiO3

West, C D

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 198-204

a=7.45Å   b=7.45Å   c=5.45Å

α=90°   β=90°   γ=120°

KS

KS

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=6.60Å   b=6.60Å   c=6.60Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NaS

NaS

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=3.986Å   b=3.986Å   c=3.986Å

α=68.08°   β=68.08°   γ=68.08°

NaS

NaS

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=6.05Å   b=6.05Å   c=6.05Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CsS

CsS

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=4.291Å   b=4.291Å   c=4.291Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NS

NS

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=6.01Å   b=6.01Å   c=4.01Å

α=90°   β=90°   γ=90°

RbS

RbS

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=6.93Å   b=6.93Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2S

K2S

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 97-115

a=7.35Å   b=7.35Å   c=7.35Å

α=90°   β=90°   γ=90°

ClH6LiO7

ClH6LiO7

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 198-204

a=7.71Å   b=7.71Å   c=5.42Å

α=90°   β=90°   γ=120°

H6ILiO3

H6ILiO3

West, C. D.

Zeitschrift fur Kristallographie (1934) 88, 198-204

a=7.45Å   b=7.45Å   c=5.45Å

α=90°   β=90°   γ=120°