Crystal Structure of Potassium sulfide

Id1011309
Chemical namePotassium sulfide
a (Å)7.35
b (Å)7.35
c (Å)7.35
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)397.1
Space groupF m -3 m
Authors: West, C D
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1934) 88, 97-115