Structures by: Scheunemann K.

Total: 8

Terbium chromate(V)

CrO4Tb

Buisson, GTcheou, FSayetat, FScheunemann, K

Solid State Communications (1976) 18, 871-875

a=7.166Å   b=7.166Å   c=6.281Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cu4 Ni Si2 S7

Cu4NiS7Si2

Schaefer, W.Nitsche, R.Scheunemann, K.

Materials Research Bulletin (1980) 15, 933-937

a=11.551Å   b=5.313Å   c=8.165Å

α=90°   β=98.72°   γ=90°

Cu6 P S5 Br

BrCu6PS5

Kuhs, W.F.Nitsche, R.Scheunemann, K.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1978) 34, 64-70

a=9.728Å   b=9.728Å   c=9.728Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Distrontium diniobate

Nb2O7Sr2

Scheunemann, KMueller-Buschbaum, Hk

Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1975) 37, 1679-1680

a=26.64699(1200)Å   b=7.936(4)Å   c=5.705(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dineodymium titanium oxide

Nd2O5Ti

Mueller-Buschbaum, HkScheunemann, K

Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1973) 35, 1091-1098

a=10.72Å   b=11.361Å   c=3.84Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dilanthanum dititanate

La2O7Ti2

Scheunemann, KMueller-Buschbaum, Hk

Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1975) 37, 1879-1881

a=25.745Å   b=7.81Å   c=5.547Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dineodymium dititanate

Nd2O7Ti2

Scheunemann, KMueller-Buschbaum, Hk

Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1975) 37, 2261-2263

a=7.677Å   b=5.456Å   c=26.01299Å

α=90°   β=98.4°   γ=90°

Dicalcium diniobate

Ca2Nb2O7

Scheunemann, KMueller-Buschbaum, Hk

Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (1974) 36, 1965-1970

a=26.45699Å   b=5.501Å   c=7.692Å

α=90°   β=90°   γ=90°