Crystal Structure of Terbium chromate(V)

Id1008092
Chemical nameTerbium chromate(V)
a (Å)7.166
b (Å)7.166
c (Å)6.281
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)322.5
Space groupI 41/a m d :1
Publication: Solid State Communications (1976) 18, 871-875