Structures by: Lee G. H.

Total: 722

C17H19NO5

C17H19NO5

Raja, ArunHong, Bor-CherngLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2016) 18, 8 1760-1763

a=7.7825(4)Å   b=12.1682(7)Å   c=16.9656(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H23NO5

C23H23NO5

Raja, ArunHong, Bor-CherngLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2016) 18, 8 1760-1763

a=16.5186(17)Å   b=6.7973(7)Å   c=17.4934(18)Å

α=90.00°   β=97.222(2)°   γ=90.00°

C17H18ClNO5

C17H18ClNO5

Raja, ArunHong, Bor-CherngLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2016) 18, 8 1760-1763

a=6.891(2)Å   b=11.883(4)Å   c=20.413(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H21NO5

C18H21NO5

Raja, ArunHong, Bor-CherngLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2016) 18, 8 1760-1763

a=12.4616(14)Å   b=7.5556(8)Å   c=17.8282(19)Å

α=90.00°   β=109.236(2)°   γ=90.00°

C25H28N4O5

C25H28N4O5

Yang, Van-WeiHong, Bor-CherngKao, Hsin-KaiTu, Ting-HsunShen, Jiun-YiChen, Chi-LinLee, Gene-HsiangChou, Pi-Tai

Organic letters (2015) 17, 23 5816-5819

a=8.2785(2)Å   b=9.2956(2)Å   c=29.7576(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C24H24N4O3

C24H24N4O3

Yang, Van-WeiHong, Bor-CherngKao, Hsin-KaiTu, Ting-HsunShen, Jiun-YiChen, Chi-LinLee, Gene-HsiangChou, Pi-Tai

Organic letters (2015) 17, 23 5816-5819

a=37.9789(10)Å   b=14.5891(4)Å   c=21.4715(6)Å

α=90.00°   β=119.8476(7)°   γ=90.00°

C30.16H25.33Cl0.33NO2

C30.16H25.33Cl0.33NO2

Chaudhari, Prakash D.Hong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 22 6112-6115

a=26.4511(4)Å   b=26.4511(4)Å   c=11.7055(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C32H28Br2N2O4.5

C32H28Br2N2O4.5

Chaudhari, Prakash D.Hong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 22 6112-6115

a=23.9252(5)Å   b=10.3277(2)Å   c=12.9767(3)Å

α=90°   β=98.8598(7)°   γ=90°

C31H25Br2Cl3N2O4

C31H25Br2Cl3N2O4

Chaudhari, Prakash D.Hong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 22 6112-6115

a=9.6966(3)Å   b=10.8744(3)Å   c=15.2236(4)Å

α=84.4918(7)°   β=86.8253(8)°   γ=73.5134(7)°

C31.5H27F2N2O4.5

C31.5H27F2N2O4.5

Chaudhari, Prakash D.Hong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 22 6112-6115

a=24.0915(5)Å   b=9.3008(2)Å   c=12.4495(3)Å

α=90°   β=99.6191(6)°   γ=90°

C11H11ClO3

C11H11ClO3

Huang, Wei-LunRaja, ArunHong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 13 3494-3497

a=6.1106(4)Å   b=9.3146(6)Å   c=18.4160(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H12O4

C11H12O4

Huang, Wei-LunRaja, ArunHong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 13 3494-3497

a=7.0397(2)Å   b=9.0581(3)Å   c=15.2974(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C11H11BrO2

C11H11BrO2

Huang, Wei-LunRaja, ArunHong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2017) 19, 13 3494-3497

a=13.0555(3)Å   b=9.4842(2)Å   c=8.1910(2)Å

α=90°   β=94.6099(9)°   γ=90°

C28H31BrO5

C28H31BrO5

Hong, Bor-CherngLin, Cheng-WeiLiao, Wei-KaiLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2013) 15, 24 6258-6261

a=11.248(5)Å   b=10.106(5)Å   c=11.440(5)Å

α=90.00°   β=104.724(11)°   γ=90.00°

C22H18N2

C22H18N2

Yang, Jye-ShaneLin, Cheng-KaiLahoti, Anand M.Tseng, Chung-KaiLiu, Yi-HungLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 17 4868-4877

a=12.7108(7)Å   b=7.8485(5)Å   c=34.116(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H18N2

C22H18N2

Yang, Jye-ShaneLin, Cheng-KaiLahoti, Anand M.Tseng, Chung-KaiLiu, Yi-HungLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 17 4868-4877

a=10.0075(7)Å   b=28.672(2)Å   c=11.7698(8)Å

α=90.00°   β=97.202(2)°   γ=90.00°

C22H18N2

C22H18N2

Yang, Jye-ShaneLin, Cheng-KaiLahoti, Anand M.Tseng, Chung-KaiLiu, Yi-HungLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 17 4868-4877

a=9.2398(7)Å   b=9.8013(7)Å   c=19.7269(14)Å

α=83.604(2)°   β=87.026(2)°   γ=70.912(2)°

C23H20N2

C23H20N2

Yang, Jye-ShaneLin, Cheng-KaiLahoti, Anand M.Tseng, Chung-KaiLiu, Yi-HungLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 17 4868-4877

a=16.0282(3)Å   b=13.2482(3)Å   c=8.2983(2)Å

α=90.00°   β=100.830(2)°   γ=90.00°

C23H18N2

C23H18N2

Yang, Jye-ShaneLin, Cheng-KaiLahoti, Anand M.Tseng, Chung-KaiLiu, Yi-HungLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 17 4868-4877

a=15.7000(13)Å   b=6.8425(6)Å   c=33.139(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H18N2

C23H18N2

Yang, Jye-ShaneLin, Cheng-KaiLahoti, Anand M.Tseng, Chung-KaiLiu, Yi-HungLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 17 4868-4877

a=7.5890(5)Å   b=19.3827(13)Å   c=11.5468(8)Å

α=90.00°   β=94.827(2)°   γ=90.00°

C14H9NO3

C14H9NO3

Chen, Chyi-LinLin, Chun-WeiHsieh, Cheng-ChihLai, Chin-HungLee, Gene-HsiangWang, Chih-ChiehChou, Pi-Tai

The journal of physical chemistry. A (2009) 113, 1 205-214

a=11.4213(3)Å   b=12.9119(4)Å   c=7.4058(2)Å

α=90.00°   β=99.8483(16)°   γ=90.00°

C18H23NO5

C18H23NO5

Jhuo, Dai-HueiHong, Bor-CherngChang, Chun-WeiLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2014) 16, 10 2724-2727

a=8.9976(5)Å   b=10.8156(6)Å   c=16.5526(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H22BrNO5

C18H22BrNO5

Jhuo, Dai-HueiHong, Bor-CherngChang, Chun-WeiLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2014) 16, 10 2724-2727

a=18.9352(9)Å   b=29.3697(13)Å   c=6.2956(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H19NO4

C14H19NO4

Jhuo, Dai-HueiHong, Bor-CherngChang, Chun-WeiLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2014) 16, 10 2724-2727

a=7.3853(2)Å   b=10.1226(2)Å   c=17.8638(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H25Cl2N3O8

C34H25Cl2N3O8

Raja, ArunHong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2014) 16, 21 5756-5759

a=9.1287(2)Å   b=14.7136(3)Å   c=22.5741(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H34N4

C36H34N4

Dange, Nitin S.Hong, Bor-CherngLee, Chih-ChingLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2013) 15, 15 3914-3917

a=15.5356(8)Å   b=11.3553(6)Å   c=16.5140(7)Å

α=90.00°   β=100.571(2)°   γ=90.00°

C34H31BrCl2N4

C34H31BrCl2N4

Dange, Nitin S.Hong, Bor-CherngLee, Chih-ChingLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2013) 15, 15 3914-3917

a=12.0729(6)Å   b=9.5122(5)Å   c=13.6363(7)Å

α=90.00°   β=109.8306(11)°   γ=90.00°

C33.5H30BrClN4

C33.5H30BrClN4

Dange, Nitin S.Hong, Bor-CherngLee, Chih-ChingLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2013) 15, 15 3914-3917

a=24.5096(14)Å   b=12.7187(7)Å   c=21.1911(12)Å

α=90.00°   β=118.2977(12)°   γ=90.00°

C23H23N3O4

C23H23N3O4

Ho, I-TingLai, Ting-LingWu, Ren-TsungTsai, Ming-TsungWu, Chun-MingLee, Gene-HsiangChung, Wen-Sheng

The Analyst (2012) 137, 24 5770-5776

a=5.933(3)Å   b=11.085(6)Å   c=15.588(8)Å

α=93.50(2)°   β=92.85(2)°   γ=93.01(2)°

C25H25N3O5

C25H25N3O5

Ho, I-TingLai, Ting-LingWu, Ren-TsungTsai, Ming-TsungWu, Chun-MingLee, Gene-HsiangChung, Wen-Sheng

The Analyst (2012) 137, 24 5770-5776

a=5.7298(4)Å   b=11.4420(8)Å   c=17.7012(13)Å

α=96.531(2)°   β=96.165(2)°   γ=93.056(2)°

C50H66N4O2

C50H66N4O2

Wong, Ken-TsungHung, Tsung ShiLin, YutingWu, Chung-ChihLee, Gene-HsiangPeng, Shie-MingChou, Chung HsienSu, Yuhlong Oliver

Organic Letters (2002) 4, 4 513

a=8.4503(4)Å   b=8.5384(5)Å   c=15.8256(8)Å

α=93.9280(10)°   β=94.1970(10)°   γ=106.8820(10)°

C61H45S2

C61H45S2

Wong, Ken-TsungWang, Chung-FengChou, Chung HsienSu, Yuhlong OliverLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

Organic letters (2002) 4, 25 4439-4442

a=11.2629(14)Å   b=14.5340(18)Å   c=15.0164(19)Å

α=108.378(2)°   β=92.145(3)°   γ=101.385(3)°

C110H86N8OZn

C110H86N8OZn

Yen, Wei-NanLo, Shang-ShihKuo, Ming-ChengMai, Chi-LunLee, Gene-HsiangPeng, Shie-MingYeh, Chen-Yu

Organic letters (2006) 8, 19 4239-4242

a=10.7956(3)Å   b=20.8712(5)Å   c=22.6826(6)Å

α=91.146(1)°   β=114.327(1)°   γ=89.589(1)°

C18H18O5S

C18H18O5S

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Yen, Po-JenLee, Gene-HsiangLiao, Ju-Hsiou

Organic letters (2012) 14, 20 5346-5349

a=8.6017(10)Å   b=8.8242(11)Å   c=21.789(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18O5S

C18H18O5S

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Yen, Po-JenLee, Gene-HsiangLiao, Ju-Hsiou

Organic letters (2012) 14, 20 5346-5349

a=8.5480(4)Å   b=8.7031(5)Å   c=21.6417(11)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18O5S

C18H18O5S

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Yen, Po-JenLee, Gene-HsiangLiao, Ju-Hsiou

Organic letters (2012) 14, 20 5346-5349

a=8.5503(2)Å   b=8.7108(2)Å   c=21.6531(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H18O5S

C18H18O5S

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Yen, Po-JenLee, Gene-HsiangLiao, Ju-Hsiou

Organic letters (2012) 14, 20 5346-5349

a=8.6054(14)Å   b=8.8177(14)Å   c=21.769(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C20H20O5

C20H20O5

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Yen, Po-JenLee, Gene-HsiangLiao, Ju-Hsiou

Organic letters (2012) 14, 20 5346-5349

a=10.7107(12)Å   b=8.0875(9)Å   c=19.702(2)Å

α=90.00°   β=101.638(2)°   γ=90.00°

C19H14BrNO5

C19H14BrNO5

Hong, Bor-CherngKotame, PrakashLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2011) 13, 21 5758-5761

a=12.3284(9)Å   b=5.9912(4)Å   c=12.3764(9)Å

α=90.00°   β=111.4138(14)°   γ=90.00°

C19H15NO5

C19H15NO5

Hong, Bor-CherngKotame, PrakashLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2011) 13, 21 5758-5761

a=9.6671(2)Å   b=10.0197(2)Å   c=16.6629(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C22H27NO2

C22H27NO2

Hong, Bor-CherngGupta, Arun KumarWu, Ming-FunLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2003) 5, 10 1689-1692

a=8.2285(1)Å   b=23.0207(4)Å   c=10.2019(2)Å

α=90.00°   β=99.0300(6)°   γ=90.00°

C23H23NO2

C23H23NO2

Hong, Bor-CherngGupta, Arun KumarWu, Ming-FunLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2003) 5, 10 1689-1692

a=11.0990(9)Å   b=8.6516(7)Å   c=20.1131(16)Å

α=90.00°   β=101.3730(10)°   γ=90.00°

C24H30N2O5

C24H30N2O5

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Hsu, Che-ShengLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2011) 13, 6 1338-1341

a=5.6207(4)Å   b=21.3127(15)Å   c=37.844(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H10.5Br0.5NO2

C10H10.5Br0.5NO2

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Hsu, Che-ShengLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2011) 13, 6 1338-1341

a=12.6085(17)Å   b=5.7821(8)Å   c=15.108(2)Å

α=90.00°   β=112.947(3)°   γ=90.00°

C23H25BrN2O4

C23H25BrN2O4

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Hsu, Che-ShengLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2011) 13, 6 1338-1341

a=5.8869(4)Å   b=12.4397(9)Å   c=30.019(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H27ClN2O4

C23H27ClN2O4

Hong, Bor-CherngDange, Nitin S.Hsu, Che-ShengLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2011) 13, 6 1338-1341

a=5.8373(4)Å   b=18.1668(13)Å   c=21.7172(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H20BrNO4

C21H20BrNO4

Hong, Bor-CherngJan, Rei-HauTsai, Chih-WeiNimje, Roshan Y.Liao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2009) 11, 22 5246-5249

a=17.9311(7)Å   b=10.1120(4)Å   c=22.4591(8)Å

α=90.00°   β=101.184(2)°   γ=90.00°

C21H20BrNO4

C21H20BrNO4

Hong, Bor-CherngJan, Rei-HauTsai, Chih-WeiNimje, Roshan Y.Liao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2009) 11, 22 5246-5249

a=5.8261(4)Å   b=11.6473(7)Å   c=28.0478(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H21NO4

C21H21NO4

Hong, Bor-CherngJan, Rei-HauTsai, Chih-WeiNimje, Roshan Y.Liao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2009) 11, 22 5246-5249

a=12.2127(10)Å   b=6.0204(5)Å   c=13.4972(11)Å

α=90.00°   β=112.9250(10)°   γ=90.00°

C21H21NO4

C21H21NO4

Hong, Bor-CherngJan, Rei-HauTsai, Chih-WeiNimje, Roshan Y.Liao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2009) 11, 22 5246-5249

a=7.7034(9)Å   b=23.256(3)Å   c=10.1217(12)Å

α=90.00°   β=91.325(2)°   γ=90.00°

C48H52N4O16Re4

C48H52N4O16Re4

Thanasekaran, P.Wu, Jing-YunManimaran, BalaRajendran, T.Chang, I-JyRajagopal, S.Lee, Gene-HsiangPeng, Shie-MingLu, Kuang-Lieh

The journal of physical chemistry. A (2007) 111, 43 10953-10960

a=9.2803(19)Å   b=18.613(2)Å   c=15.189(2)Å

α=90.00°   β=93.90(2)°   γ=90.00°

C41H46Br2O3

C41H46Br2O3

Tseng, Ya-HsienShih, Ping-IChien, Chen-HanDixit, Ajay KumarShu, Ching-FongLiu, Yi-HungLee, Gene-Hsiang

Macromolecules (2005) 38, 24 10055

a=8.3399(4)Å   b=10.5004(5)Å   c=20.9724(9)Å

α=86.567(1)°   β=83.373(1)°   γ=74.010(1)°

C20H22N4O4

C20H22N4O4

Hong, Bor-CherngChen, Fon-LenChen, Shang-HungLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2005) 7, 4 557-560

a=8.2559(5)Å   b=6.0132(4)Å   c=38.196(3)Å

α=90.00°   β=93.358(2)°   γ=90.00°

C19H19N4O4

C19H19N4O4

Hong, Bor-CherngChen, Fon-LenChen, Shang-HungLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2005) 7, 4 557-560

a=9.7950(10)Å   b=12.533(2)Å   c=15.010(2)Å

α=90.00°   β=106.890(10)°   γ=90.00°

C17H22O2

C17H22O2

Hong, Bor-CherngChen, Fon-LenChen, Shang-HungLiao, Ju-HsiouLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2005) 7, 4 557-560

a=11.6349(11)Å   b=9.5265(8)Å   c=14.2117(12)Å

α=90.00°   β=112.492(2)°   γ=90.00°

BaCu5.65S4.5

BaCu5.65S4.5

Chang, J.S.Wang, Y.Hong, H.Y.-P.Lee, G.H.

Materials Research Bulletin (1990) 25, 863-869

a=21.05Å   b=21.05Å   c=9.258Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C3H4N4

C3H4N4

Hwang, Long-ChihWu, Rang-RongJane, Shin-YiLee, Gene-Hsiang

Analytical Sciences: X-ray Structure Analysis Online (2003) 19, x73-x74

a=5.20950(10)Å   b=14.1845(5)Å   c=6.0638(2)Å

α=90.00°   β=101.545(2)°   γ=90.00°

C18H23NO4

C18H23NO4

Lin, Cheng-WeiHong, Bor-CherngChang, Wan-ChenLee, Gene-Hsiang

Organic letters (2015) 17, 10 2314-2317

a=5.2667(2)Å   b=15.2534(6)Å   c=20.3019(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C25H27N3O6

C25H27N3O6

Palanimuthu, ArunanChen, ChinpiaoLee, Gene-Hsian

RSC Advances (2020) 10, 23 13591-13600

a=9.4969(2)Å   b=12.7230(3)Å   c=20.1047(5)Å

α=89.5889(12)°   β=87.0347(11)°   γ=88.2917(12)°

C25H27N3O6

C25H27N3O6

Palanimuthu, ArunanChen, ChinpiaoLee, Gene-Hsian

RSC Advances (2020) 10, 23 13591-13600

a=11.8148(3)Å   b=9.6634(2)Å   c=20.8234(5)Å

α=90°   β=98.5727(10)°   γ=90°

C24H17.19N3O1.1

C24H17.19N3O1.1

Cheng, Li-TingLuo, Sheng-QiHong, Bor-CherngChen, Chia-LingLi, Wen-ShanLee, Gene-Hsiang

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6247-6252

a=10.5627(3)Å   b=8.8564(3)Å   c=19.8868(7)Å

α=90°   β=98.7088(9)°   γ=90°

C15H14N2O2

C15H14N2O2

Cheng, Li-TingLuo, Sheng-QiHong, Bor-CherngChen, Chia-LingLi, Wen-ShanLee, Gene-Hsiang

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6247-6252

a=19.1254(4)Å   b=5.49360(10)Å   c=11.5714(3)Å

α=90°   β=98.8783(9)°   γ=90°

C24.25H14.5Br3Cl0.5N3O

C24.25H14.5Br3Cl0.5N3O

Cheng, Li-TingLuo, Sheng-QiHong, Bor-CherngChen, Chia-LingLi, Wen-ShanLee, Gene-Hsiang

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6247-6252

a=26.7209(6)Å   b=15.6427(3)Å   c=11.8698(3)Å

α=90°   β=104.3612(4)°   γ=90°

C27H23N3O

C27H23N3O

Cheng, Li-TingLuo, Sheng-QiHong, Bor-CherngChen, Chia-LingLi, Wen-ShanLee, Gene-Hsiang

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6247-6252

a=10.4157(2)Å   b=10.5063(2)Å   c=11.3815(2)Å

α=112.5285(8)°   β=108.7529(8)°   γ=99.9684(8)°

C9H9NO2

C9H9NO2

Cheng, Li-TingLuo, Sheng-QiHong, Bor-CherngChen, Chia-LingLi, Wen-ShanLee, Gene-Hsiang

Organic & biomolecular chemistry (2020) 18, 32 6247-6252

a=14.1319(5)Å   b=3.86820(10)Å   c=15.5153(5)Å

α=90°   β=110.9456(10)°   γ=90°

C16H20N2O

C16H20N2O

Sheth, Vishal M.Hong, Bor-CherngLee, Gene-Hsiang

Organic & biomolecular chemistry (2017) 15, 16 3408-3412

a=8.1090(2)Å   b=9.1450(2)Å   c=9.2939(2)Å

α=90°   β=96.4248(6)°   γ=90°

C17H23NO2

C17H23NO2

Boobalan, RamalingamChen, ChinpiaoLee, Gene-Hsian

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 8 1625-1638

a=11.5434(8)Å   b=11.2906(8)Å   c=12.3029(9)Å

α=90.00°   β=107.608(2)°   γ=90.00°

CoPdCo2Pd(tpda)4Cl2

C61H46Cl4Co3N20Pd2

Cheng, Ming-ChuanHuang, Rui-XiangLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiLee, Gene-HsiangSong, YouLin, Tien-SungPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7299-7303

a=10.5246(4)Å   b=10.5246(4)Å   c=27.1616(11)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

NiPtCo2Pd(tpda)4Cl2

C60.5H45Cl3Co2N20NiPdPt

Cheng, Ming-ChuanHuang, Rui-XiangLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiLee, Gene-HsiangSong, YouLin, Tien-SungPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7299-7303

a=10.5523(4)Å   b=10.5523(4)Å   c=27.0046(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CoPtCo3(tpda)4Cl2

C63H50Cl8Co4N20Pt

Cheng, Ming-ChuanHuang, Rui-XiangLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiLee, Gene-HsiangSong, YouLin, Tien-SungPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7299-7303

a=20.0753(3)Å   b=15.9501(2)Å   c=21.4567(3)Å

α=90°   β=108.4468(5)°   γ=90°

CoPdCo3(tpda)4Cl2

C63H50Cl8Co4N20Pd

Cheng, Ming-ChuanHuang, Rui-XiangLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiLee, Gene-HsiangSong, YouLin, Tien-SungPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 22 7299-7303

a=20.0796(2)Å   b=15.9485(2)Å   c=21.4276(3)Å

α=90°   β=108.4299(7)°   γ=90°

C86H64Cl8F6N30Ni5PRu2S2

C86H64Cl8F6N30Ni5PRu2S2

Chiu, Cheng-ChangCheng, Ming-ChuanLin, Sheng-HsiangYan, Cheng-WeiLee, Gene-HsiangChang, Mu-ChiehLin, Tien-SungPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 20 6635-6643

a=38.6072(15)Å   b=14.9578(6)Å   c=17.7771(8)Å

α=90°   β=115.2998(12)°   γ=90°

C40H32Ag2Cl2N14O6Rh2

C40H32Ag2Cl2N14O6Rh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=14.8400(3)Å   b=16.9282(4)Å   c=16.3244(3)Å

α=90°   β=96.1754(12)°   γ=90°

C44H42Cl2CuN12ORh2

C44H42Cl2CuN12ORh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.0407(8)Å   b=15.7566(7)Å   c=16.9543(8)Å

α=90°   β=99.4159(12)°   γ=90°

C42H36Cl6F6N12PRh2Ru

C42H36Cl6F6N12PRh2Ru

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=11.4541(4)Å   b=21.2908(6)Å   c=20.3660(6)Å

α=90°   β=93.0367(9)°   γ=90°

C42H36Cl4N12Rh2

C42H36Cl4N12Rh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=22.5312(13)Å   b=9.2175(5)Å   c=19.9260(12)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C44H42Cl2FeN12ORh2

C44H42Cl2FeN12ORh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.0644(7)Å   b=15.7547(7)Å   c=16.9905(7)Å

α=90°   β=98.7876(10)°   γ=90°

C45H44Cl6N12ORh2Zn2

C45H44Cl6N12ORh2Zn2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=22.3384(15)Å   b=11.8646(8)Å   c=20.0326(14)Å

α=90°   β=113.0623(14)°   γ=90°

C44H42Cl2N12NiORh2

C44H42Cl2N12NiORh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=15.9696(7)Å   b=15.7425(8)Å   c=16.9763(8)Å

α=90°   β=98.6045(12)°   γ=90°

C40H32N12Rh2

C40H32N12Rh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=34.3409(4)Å   b=34.3409(4)Å   c=11.70360(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C44H42Cl2N12OPdRh2

C44H42Cl2N12OPdRh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.1881(8)Å   b=15.7720(8)Å   c=16.9596(9)Å

α=90°   β=100.6022(11)°   γ=90°

C40H32Cl2Cu2N12Rh2

C40H32Cl2Cu2N12Rh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=14.4313(2)Å   b=16.7886(2)Å   c=16.4651(2)Å

α=90°   β=96.6949(6)°   γ=90°

C44H42CdCl2N12ORh2

C44H42CdCl2N12ORh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.1176(7)Å   b=15.8659(6)Å   c=17.1805(7)Å

α=90°   β=98.6243(9)°   γ=90°

C44H42Cl2IrN12ORh2

C44H42Cl2IrN12ORh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.0711(8)Å   b=15.7264(8)Å   c=16.9371(8)Å

α=90°   β=99.5862(11)°   γ=90°

C44H42Cl2CoN12ORh2

C44H42Cl2CoN12ORh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.0245(2)Å   b=15.7742(2)Å   c=17.0123(3)Å

α=90°   β=98.6876(9)°   γ=90°

C48.5H51Cl2F6IrN12O2.5PRh2

C48.5H51Cl2F6IrN12O2.5PRh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=51.972(2)Å   b=11.8446(5)Å   c=18.1292(8)Å

α=90°   β=108.4130(10)°   γ=90°

C44H42Cl2N12ORh2Ru

C44H42Cl2N12ORh2Ru

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=16.0136(8)Å   b=15.7306(7)Å   c=16.9756(8)Å

α=90°   β=98.7610(11)°   γ=90°

C42H35Cl7F6N12NiPRh2

C42H35Cl7F6N12NiPRh2

Cheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangLin, Tien-SungLiu, Yu-ChiaoChiang, Ming-HsiPeng, Shie-Ming

Dalton Transactions (2020)

a=11.5346(8)Å   b=21.3695(13)Å   c=20.2834(13)Å

α=90°   β=92.693(2)°   γ=90°

C48H32Cl2CoN4O8

C48H32Cl2CoN4O8

Wu, Chen-MingTsai, Jae-EnLee, Gene-HsiangYang, En-Che

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 46 16813-16820

a=7.8409(4)Å   b=12.8630(6)Å   c=20.4373(10)Å

α=88.1321(11)°   β=89.0043(11)°   γ=79.0659(10)°

C55H62N3OP2S3Si3V

C55H62N3OP2S3Si3V

Pan, Hung-RueiWu, Zong-HanKuo, Chin-TingOu, Han-JangLee, Gene-HsiangHsu, Hua-Fen

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 41 14393-14396

a=13.1191(2)Å   b=23.2974(5)Å   c=18.4253(3)Å

α=90°   β=94.8117(4)°   γ=90°

C10H20.5B1.5F6N8O0.5Zn

C10H20.5B1.5F6N8O0.5Zn

Yu, Yuan-HsiangWang, Wun-ShiuanHu, Yu-ChungLin, Xiao-YuanTsai, Chih-HungShih, Chun-JyunHuang, Wei-ChihPeng, Shie-MingLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 26 9035-9047

a=25.4632(6)Å   b=10.9818(3)Å   c=15.7522(4)Å

α=90°   β=127.9356(8)°   γ=90°

C14H22Mo2N10O4

C14H22Mo2N10O4

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=11.3025(7)Å   b=19.3312(12)Å   c=10.8564(7)Å

α=90°   β=114.6150(10)°   γ=90°

C27H24Cl2Mo2N18O4

C27H24Cl2Mo2N18O4

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=11.2316(4)Å   b=11.6355(4)Å   c=28.9416(10)Å

α=90°   β=98.1264(15)°   γ=90°

C21H26Mo2N12O6

C21H26Mo2N12O6

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=18.9939(4)Å   b=10.7176(2)Å   c=28.9030(5)Å

α=90°   β=92.2762(8)°   γ=90°

C20H22Mo2N14O4

C20H22Mo2N14O4

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=11.1748(7)Å   b=11.8254(8)Å   c=21.7960(15)Å

α=90°   β=102.6262(14)°   γ=90°

C20H28Mo2N10O8

C20H28Mo2N10O8

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=10.3722(7)Å   b=12.2607(8)Å   c=13.1324(9)Å

α=79.3555(13)°   β=68.3190(12)°   γ=69.1996(12)°

C32H38Mo2N14O9

C32H38Mo2N14O9

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=12.3540(6)Å   b=12.9495(7)Å   c=14.5236(7)Å

α=66.3975(12)°   β=70.1697(10)°   γ=77.6550(11)°

C24H36Mo2N10O8.5

C24H36Mo2N10O8.5

Chen, You-XuanYang, Hsueh-HuiLin, Yu-LiangHou, Ji-KuanChu, Yong-JuiLiu, Fu-ChenLee, Gene-Hsiang

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 34 12996-13005

a=13.4046(3)Å   b=29.2236(6)Å   c=17.1632(3)Å

α=90°   β=90.5145(10)°   γ=90°

C15H9F5N4

C15H9F5N4

Chang, Chao-WanCheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 31 11732-11742

a=7.6879(2)Å   b=5.99050(10)Å   c=15.1858(4)Å

α=90°   β=93.2052(8)°   γ=90°

C39H36F6NP3Ru

C39H36F6NP3Ru

Chang, Chao-WanCheng, Ming-ChuanLee, Gene-HsiangPeng, Shie-Ming

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 31 11732-11742

a=10.8030(3)Å   b=16.6030(5)Å   c=20.3682(6)Å

α=87.6054(7)°   β=88.2701(7)°   γ=87.3777(7)°