Crystal Structure of Cl2N6Ru

Id9014997
a (Å)10.048
b (Å)10.048
c (Å)10.048
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)1014.469
Space groupF m -3 m
Publication: Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences (1972) 274, 1384-1387