Crystal Structure of Ba2CuF6

Id7221242
a (Å)15.792
b (Å)5.915
c (Å)5.814
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)543.084
Space groupC m c a
Publication: Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977) (1977) 32, 476-478