Crystal Structure of F4Na2Pd

Id6000592
a (Å)3.4090
b (Å)5.6150
c (Å)9.9930
α (°)90.000
β (°)93.940
γ (°)90.000
V (Å3)190.83
Publication: Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, Serie IIb: Mecanique, Physique, Chimie, Astronomie (1991) 313, 1519-1525