Crystal Structure of (S)-N-(2-(dimethyl(phenyl)silyl)-2-phenylethyl)-4-methylbenzenesulfonamide

Id1552177
Chemical name(S)-N-(2-(dimethyl(phenyl)silyl)-2-phenylethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
a (Å)9.63219(11)
b (Å)9.47828(9)
c (Å)12.72130(14)
α (°)90.0000
β (°)106.2700(12)
γ (°)90.0000
V (Å3)1114.90(2)
Space groupP 1 21 1
Temperature (K)93
Rint0.0352