Crystal Structure of 3-(beta-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2- (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one

Id1551703
Chemical name3-(beta-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2- (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
a (Å)24.2721(9)
b (Å)11.6227(4)
c (Å)9.3193(4)
α (°)90.00
β (°)107.489(4)
γ (°)90.00
V (Å3)2507.51(18)
Space groupC 1 2 1
Temperature (K)293(2)
Rint0.0504