Crystal Structure of Mn3Si

Id1539315
a (Å)5.715
b (Å)5.715
c (Å)5.715
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)186.659
Space groupF m -3 m
Publication: Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique (1967) 1967, 127-134