Crystal Structure of GeV3

Id1538282
a (Å)4.76
b (Å)4.76
c (Å)4.76
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)107.850
Space groupP m -3 n
Publication: Monatshefte fuer Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften (109,1978-) (1963) 94, 477-481