Crystal Structure of Pr3Tl

Id1538090
a (Å)5.01
b (Å)5.01
c (Å)5.01
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)125.752
Space groupP m -3 m
Publication: Monatshefte fuer Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften (109,1978-) (1968) 99, 716-717