Crystal Structure of La3Tl

Id1538087
a (Å)5.13
b (Å)5.13
c (Å)5.13
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)135.006
Space groupP m -3 m
Publication: Monatshefte fuer Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften (109,1978-) (1966) 97, 1045-1045