Crystal Structure of NbTa

Id1537942
a (Å)3.296
b (Å)3.296
c (Å)3.296
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)35.806
Space groupI m -3 m
Authors: Buckle, H.
Publication: Zeitschrift fuer Metallkunde (1946) 37, 53-56