Crystal Structure of MoTa

Id1537940
a (Å)3.258
b (Å)3.258
c (Å)3.258
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)34.582
Space groupI m -3 m
Authors: Buckle, H.
Publication: Zeitschrift fuer Metallkunde (1946) 37, 53-56