Crystal Structure of MoNb

Id1537938
a (Å)3.204
b (Å)3.204
c (Å)3.204
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)32.891
Space groupI m -3 m
Authors: Buckle, H.
Publication: Zeitschrift fuer Metallkunde (1946) 37, 53-56