Crystal Structure of Li3Sb

Id1537886
a (Å)6.573
b (Å)6.573
c (Å)6.573
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)283.982
Space groupF m -3 m
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1937) 37, 323-352