Crystal Structure of PbRh

Id1537877
a (Å)5.678
b (Å)5.678
c (Å)4.428
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)123.631
Space groupP 6/m m m
Publication: Zeitschrift fuer Metallkunde (1972) 63, 751-753