Crystal Structure of Li.35 Zn.3 Fe2.35 O4

Id1533486
Chemical nameLi.35 Zn.3 Fe2.35 O4
a (Å)8.334
b (Å)8.334
c (Å)8.334
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)578.843
Space groupF d -3 m :1
Publication: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Moskva. ser.: Fizika (1977) 1977, 111-116