Crystal Structure of Re Ti2 B2

Id1510814
Chemical nameRe Ti2 B2
a (Å)5.898
b (Å)5.898
c (Å)3.189
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)110.934
Space groupP 4/m b m
Authors: Kuz'ma, Yu.B.
Publication: Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1971) 7, 452-454