Crystal Structure of Barium Iron Selenide

Id1504314
Common nameBarium Iron Selenide
Chemical nameBarium Diiron(II) Triselenide
a (Å)11.88345(24)
b (Å)5.41411(10)
c (Å)9.14086(20)
α (°)90.00000
β (°)90.00000
γ (°)90.00000
V (Å3)588.11(2)
Space groupP n m a
Temperature (K)5
Publication: Physical Review B (2011) 84, 18 180409