Crystal Structure of Barium Iron Selenide

Id1504313
Common nameBarium Iron Selenide
Chemical nameBarium Diiron(II) Triselenide
a (Å)11.9996(23)
b (Å)5.4711(10)
c (Å)9.2156(18)
α (°)90.0
β (°)90.0
γ (°)90.0
V (Å3)605.0(2)
Space groupP n m a
Temperature (K)300
Publication: Physical Review B (2011) 84, 18 180409