Crystal Structure of Aluminium oxide - η

Id1200015
Chemical nameAluminium oxide - η
a (Å)7.906
b (Å)7.906
c (Å)7.906
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)494.2
Space groupF d -3 m :1
Publication: Journal of the Ceramic Association, Japan (1976) 84, 976 610-613