Crystal Structure of Calcium iron(III) aluminium oxide (2/1.5/0.5/5)

Id1200009
Chemical nameCalcium iron(III) aluminium oxide (2/1.5/0.5/5)
Mineral nameBrownmillerite
a (Å)5.584(5)
b (Å)14.60(1)
c (Å)5.374(5)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)438.1
Space groupI b m 2
Publication: Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1971) 27, 2311-2315