Crystal Structure of C30H36OS

Id1100591
a (Å)13.613(1)
b (Å)16.073(1)
c (Å)22.718(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
Space groupP b c a
Publication: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2: Physical Organic Chemistry (1972-1999) (1999) 2 183-192