Crystal Structure of C30H36OS

Id1100590
a (Å)10.621(1)
b (Å)10.918(1)
c (Å)11.842(1)
α (°)77.56(1)
β (°)67.20(1)
γ (°)81.25(1)
Space groupP -1
Publication: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2: Physical Organic Chemistry (1972-1999) (1999) 2 183-192