Crystal Structure of C24H32S

Id1100589
a (Å)39.963(4)
b (Å)6.056(1)
c (Å)18.185(2)
α (°)90
β (°)112.21(1)
γ (°)90
Space groupC 1 2/c 1
Publication: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2: Physical Organic Chemistry (1972-1999) (1999) 2 183-192