Crystal Structure of C26H34N2O7

Id1100582
a (Å)11.444(1)
b (Å)6.006(1)
c (Å)18.591(1)
α (°)90
β (°)91.674(10)
γ (°)90
Space groupI 1 2 1
Publication: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999) (1998) 22 3717-3724