Crystal Structure of C14H42N2Si5

Id1100562
a (Å)14.878(1)
b (Å)12.994(1)
c (Å)12.597(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
Space groupP b c n
Publication: Zeitschrift für Naturforschung, B: A Journal of Chemical Sciences (1998) 53, 9 977-980