Crystal Structure of C26H24F12I8N2

Id1100544
a (Å)12.105(5)
b (Å)14.290(6)
c (Å)24.703(12)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
Space groupP b c a
Publication: Zeitschrift für Naturforschung, B: A Journal of Chemical Sciences (1999) 54, 1 77-86