Crystal Structure of C27H25NO2

Id1100503
a (Å)8.766(1)
b (Å)9.673(1)
c (Å)12.647(1)
α (°)81.71(1)
β (°)82.07(1)
γ (°)78.91(1)
Space groupP 1
Publication: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999) (1999) 16 2353-2365