Crystal Structure of Magnesium sulfate heptahydrate

Id1100101
Chemical nameMagnesium sulfate heptahydrate
Mineral nameEpsomite
a (Å)11.887(2)
b (Å)12.013(2)
c (Å)6.861(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)979.7
Space groupP 21 21 21
Publication: Acta Crystallographica Section B (1984) 40, 3 218-222