Crystal Structure of Magnesium sulfate heptahydrate

Id1100089
Chemical nameMagnesium sulfate heptahydrate
Mineral nameEpsomite
a (Å)11.868(10)
b (Å)11.996(10)
c (Å)6.857(7)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)976.2
Space groupP 21 21 21
Publication: Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions: Inorganic Chemistry (1972-1999) (1973) 1973, 8 816-821