Crystal Structure of Strontium peroxide

Id1100026
Chemical nameStrontium peroxide
a (Å)3.55
b (Å)3.55
c (Å)6.55
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)82.5
Space groupI 4/m m m
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 92, 344-354