Crystal Structure of Potassium magnesium aluminium silicon oxide hydroxide *

Id1100016
Chemical namePotassium magnesium aluminium silicon oxide hydroxide *
Mineral namePhengite 3T
a (Å)5.21379(2)
b (Å)5.21379(2)
c (Å)29.73819(20)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)700.1
Space groupP 31 1 2
Publication: European Journal of Mineralogy (1,1989-) (1997) 9, 1183-1190