Crystal Structure of Potassium alumosilicate hydroxide *

Id1100014
Chemical namePotassium alumosilicate hydroxide *
Mineral nameMuscovite 3T
a (Å)5.1963(4)
b (Å)5.1963(4)
c (Å)29.97049(160)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)700.840(13)
Space groupP 31 1 2
Publication: Carnegie Institution of Washington: Yearbook (1966) 65, 290-293