Crystal Structure of Disodium selenide

Id1011378
Chemical nameDisodium selenide
a (Å)6.809
b (Å)6.809
c (Å)6.809
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)315.7
Space groupF m -3 m
Publication: Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie (1934) 40, 588-593