Crystal Structure of Zirconium(III) nitride

Id1011361
Chemical nameZirconium(III) nitride
a (Å)4.63
b (Å)4.63
c (Å)4.63
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)99.3
Space groupF m -3 m
Publication: Zeitschrift fuer Physik (1925) 31, 268-272