Crystal Structure of Strontium chloride hexahydrate

Id1011356
Chemical nameStrontium chloride hexahydrate
Mineral nameAntarcticite (Sr)
a (Å)7.94
b (Å)7.94
c (Å)4.108
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)224.3
Space groupP 3 2 1
Authors: Jensen, A T
Publication: Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-Fysike Meddelelser (1940) 17, 1-27