Crystal Structure of Iron silicide (1/1)

Id1011343
Chemical nameIron silicide (1/1)
Mineral nameFersilicite
a (Å)4.467
b (Å)4.467
c (Å)4.467
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)89.1
Space groupP 21 3
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 75, 362-365