Crystal Structure of Diiron(III) titanate dioxide

Id1011342
Chemical nameDiiron(III) titanate dioxide
Mineral namePseudobrookite
a (Å)3.725
b (Å)9.79
c (Å)9.93
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)362.1
Space groupC m c m
Authors: Pauling, L
Publication: Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1930) 73, 97-113