Crystal Structure of Cadmium carbonate

Id1011341
Chemical nameCadmium carbonate
a (Å)6.112(6)
b (Å)6.112(6)
c (Å)6.112(6)
α (°)47.4(1)
β (°)47.4(1)
γ (°)47.4(1)
V (Å3)113.2
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165