Crystal Structure of Lithium nitrate(V)

Id1011340
Chemical nameLithium nitrate(V)
a (Å)5.74(2)
b (Å)5.74(2)
c (Å)5.74(2)
α (°)48.05(17)
β (°)48.05(17)
γ (°)48.05(17)
V (Å3)95.8
Space groupR -3 c :R
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk- Naturvidenskapelig Klasse (1928) 1928, 1-165